Інформація про програмні продуктиЗавантаження демонстраційної версії та інформаційних матеріалівКонтактна інформаціяНа русском языке
 

Продукти

Інформаційно-аналітична система обліку звернень громадян "Звернення"

Інформаційно-аналітична система обліку звернень громадян "Звернення" призначена для ведення оперативного обліку пропозицій, заяв та скарг громадян що надходять до органів державної влади, органів місцевого самоврядування, установ і організацій не залежно від форм власності, а також аналізу накопичуваної при цьому інформації та автоматичного складання статистичних і аналітичних звітів.

Програму розроблено у відповідності до вимог Закону України від 2 жовтня 1996 року "Про звернення громадян" №  393/96-ВР із змінами та доповненнями, внесеними Законом України від 13 травня 1999 року №  653-XIV, Класифікатора звернень громадян, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 24 вересня 2008 року № 858, Інструкції з діловодства за зверненнями громадян в органах державної влади і місцевого самоврядування, об’єднаннях громадян, на підприємствах, в установах, організаціях не залежно від форм власності, в засобах масової інформації, затвердженою постановою Кабінету Міністрів України від 14 квітня 1997 року №  348, а також інших нормативно-правових актів України.

Програма створена із застосуванням сучасних інформаційних технологій, має гнучкий та інтуїтивно-зрозумілий інтерфейс що підтримує можливість індивідуального настроювання для кожного користувача. Використання такого інтерфейсу разом з автоматизацією багатьох рутинних операцій та автоматичним контролем коректності даних, що вносяться до електронної бази даних дозволяє значно зекономити час реєстрації та обробки звернень громадян, збільшити загальну вірогідність накопичуваного банку даних, а також покращити якість обслуговування заявників.

Перелік основних можливостей програми

 • введення та збереження в електронній базі даних повної інформації про звернення, шлях його надходження, кураторів та виконавців з питань, що порушені у зверненні, результатах розгляду (виконання) та даних по додаткових контролях
 • облік відповідей, підготовлених виконавцями під час роботи зі зверненнями
 • облік оригіналів документів
 • підтримка необмеженої кількості реєстраційних журналів
 • друк реєстраційно-контрольних карток з автоматичним заповненням відповідною інформацією у міру проходження звернень по стадіях як в одиночному так і в пакетному режимах для формування реєстраційних картотек
 • формування та друк карток додаткового контролю
 • формування та друк обкладинок для оформлення матеріалів звернення у справу
 • контроль стану звернень у режимі реального часу
 • автоматичне формування списків звернень з простроченням по виконанню, а також звернень що мають бути виконанні до визначеної дати по кожному виконавцю або куратору
 • оперативне отримання кількісної інформації щодо зареєстрованих звернень, порушених питань та громадян що звернулися з цими зверненнями
 • багатофакторний пошук необхідної інформації із можливістю експортування відібраних даних до інших програмних продуктів
 • автоматичне формування складних багатовимірних аналітичних даних на підставі накопиченої інформації
 • відстеження зміни у часі кількісного та якісного складу кураторів, виконавців, змісту базових питань із повним збереженням попередньої інформації
 • ведення реєстру статистичних звітів які надходять від підзвітних установ
 • автоматичний прийом статистичних звітів від підзвітних організацій в електронному вигляді, а також формування та експорт в електронні документи власних статистичних звітів для передачі до вищестоящих установ
 • формування користувачем будь-якої кількості альтернативних лінійних або ієрархічних класифікаторів даних довідникової інформації з можливістю подальшого аналізу даних про звернення за цими класифікаторами
 • забезпечує можливість розширення додатковими статистичними та аналітичними звітами за бажанням замовника

Варіанти постачання програми

Інформаційно-аналітична система обліку звернень громадян "Звернення" постачається в локальному та мережевому варіантах. У порівнянні з локальною версією програми мережева версія має наступні додаткові можливості:

 • одночасна робота із системою необмеженої кількості користувачів
 • розмежування прав користувачів на доступ до тієї чи іншої інформації або виконання тих чи інших дій
 • власний облік звернень громадян по різних підрозділах
 • забезпечення автоматичного надходження інформації про звернення,  спрямовані на виконання, до безпосередніх виконавців
 • персональні настроювання інтерфейсу системи до потреб кожного користувача
 • автоматизація процесу створення резервних копій накопичуваної бази даних

Вимоги щодо технічного забезпечення

Для забезпечення роботи інформаційно-аналітичної системи обліку звернень громадян "Звернення" використовуване апаратне забезпечення, залежно від версії програми, повинне відповідати наступним вимогам:

Локальна версія

 • процесор Intel Pentium III-600 та вище
 • операційна система Microsoft Windows 2000 або більш пізніші версії операційної системи Microsoft Windows
 • 128 Mb оперативної пам’яті (рекомендується  256 Mb у випадку використання Microsoft Windows 2000)
 • 30 Mb вільного місця на жорсткому диску (не враховуючи розміру бази даних)
 • SVGA монітор з вирішальною спроможністю 1024х768 та більше

Мережева версія, клієнтські машини

 • процесор Intel Pentium III-600 та вище
 • операційна система Microsoft Windows 2000 або більш пізніші версії операційної системи Microsoft Windows
 • 128 Mb оперативної пам’яті (рекомендується 256 Mb у випадку використання Microsoft Windows 2000)
 • 20 Mb вільного місця на жорсткому диску
 • SVGA монітор з вирішальною спроможністю 1024х768 та більше
 • мережевий адаптер з підтримкою протоколів TCP/IP або SPX

Мережева версія, сервер

 • процесор Intel Pentium III-800 та вище
 • операційна система Microsoft Windows 2000 або більш пізніші версії операційної системи Microsoft Windows
 • 256 Mb оперативної пам’яті (залежить від використовуваної операційної системи та кількості клієнтів)
 • 30 Mb вільного місця на жорсткому диску (не враховуючи розміру бази даних)
 • мережевий адаптер з підтримкою протоколів TCP/IP або SPX

В мережевій версії програми в якості сервера може бути використаний будь-який комп’ютер, який відповідає наведеним вимогам. З метою уникнення пошкоджень електронної бази даних, яке може спричинити раптове відключення електропостачання, сервер (або комп’ютер, який виконує цю функцію) чи клієнтська машина (у випадку використання локальної версії) повинні бути оснащені джерелом безперебійного живлення.

Для друкування реєстраційно-контрольних документів, обкладинок до справ, а також будь-яких звітних форм, отриманих за допомогою інформаційно-аналітичної системи обліку звернень громадян бажано використовувати лазерний принтер. Характеристики принтера розраховуються виходячи з середньорічної або середньомісячної кількості зареєстрованих звернень, а також кількості реєстраційних картотек.

Інформаційно-аналітична система обліку звернень громадян "Звернення" Plus

Інформаційно-аналітична система обліку звернень громадян "Звернення" Plus є розширеним варіантом ІАС "Звернення" та окрім ведення оперативного обліку пропозицій, заяв та скарг громадян також дозволяє здійснювати оперативний облік вхідної та вихідної кореспонденції, а також розпорядчої документації в межах єдиного інформаційного простору.

Інформаційно-аналітична система обліку звернень громадян "Звернення - звіт"

Інформаційно-аналітична система обліку звернень громадян "Звернення - звіт" – автономний програмний модуль, призначений виключно для формування в друкованому та електронному вигляді статистичних звітів для їх подання у вищестоящі організації. При цьому звіти заносяться у вигляді готових цифр з подальшою автоматичною перевіркою коректності введених даних або можуть бути імпортовані з електронних носіїв інформації.

Цей програмний модуль може бути використаний для уніфікації процесу подання статистичних звітів в організаціях до яких протягом року надходить невелика кількість звернень громадян (наприклад сільські або селищні ради) та використання інформаційно-аналітичної системи обліку звернень громадян "Звернення" недоцільне.

Вимоги щодо технічного забезпечення

Для забезпечення роботи інформаційно-аналітичної системи обліку звернень громадян "Звернення - звіт" використовуване апаратне забезпечення повинне відповідати наступним вимогам:

 • процесор Intel Pentium III-600 та вище
 • операційна система Microsoft Windows 2000 або більш пізніші версії операційної системи Microsoft Windows
 • 128 Mb оперативної пам’яті (рекомендується 256 Mb у випадку використання Microsoft Windows 2000)
 • 20 Mb вільного місця на жорсткому диску (не враховуючи розміру бази даних)
 • SVGA монітор з вирішальною спроможністю 800х600 та більше

 

 
Нагору